“Nói Thế Nào Để Được Chào Đón, Làm Thế Nào Để Được Ghi Nhận” – Trịnh Tiểu Lan